Nova oficina Uniò de Pagesos/ Agroxarxa CERVERA (Lleida) Juny 2021