Plaques informatives 2008 / ajuntament de Figueres / Textes: Joan Falgueres i Jaume Santalò