Reforma habitatge unifamiliar entre mitgeres / centre històric de Banyoles