Espai expositiu permanent LA CASA GRAN DE LA SELVA/ Joaquim Albertí, S.A. / Campllong-Girona / juny 2017