Figuracions / 2010
Sistema modular per a exposició itinerant.
http://www.visible.cat