Projecte museogràfic exposició permanent/ Aigües de Vilajuiga/ setembre 2019