Espai de tast Joaquim Albertí, S.A. / Campllong -Girona/ juny 2017